V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Steps
V2EX  ›  macOS

突然发现状态栏多了一个 快捷指令的图标?

 •  
 •   Steps · 60 天前 · 1663 次点击
  这是一个创建于 60 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  macOS 12.0 Beta 8

  macOS 用快捷指令可以玩什么!
  4 条回复    2021-10-03 06:55:42 +08:00
  zhouwb
      1
  zhouwb  
     60 天前 via iPhone
  貌似跟手机一样,可以运行很多快捷指令,很强的功能增加
  ricoliu
      2
  ricoliu  
     60 天前
  automator?
  cskeleton
      3
  cskeleton  
     60 天前 via iPhone
  感觉就是要替代 automator 吧
  Steps
      4
  Steps  
  OP
     60 天前
  automator 还在的啊
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3816 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 07:02 · PVG 15:02 · LAX 23:02 · JFK 02:02
  ♥ Do have faith in what you're doing.