V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
imtianx
V2EX  ›  求职

[ 求职-杭州-Android] 4 年安卓,有没有合适的公司推荐。

 •  
 •   imtianx · 73 天前 · 531 次点击
  这是一个创建于 73 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  4 条回复    2021-10-13 16:25:47 +08:00
  duhb
      1
  duhb  
     73 天前 via iPhone
  不是应该先放下简历嘛……
  hongch
      2
  hongch  
     71 天前
  杭州抖音客户端考虑吗 [:dog]
  imtianx
      3
  imtianx  
  OP
     57 天前
  @hongch 算法怕是过不了😂
  mimang518
      4
  mimang518  
     56 天前
  兄弟,找到工作了吗。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4001 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 09:00 · PVG 17:00 · LAX 01:00 · JFK 04:00
  ♥ Do have faith in what you're doing.