V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
chengshilieren
V2EX  ›  问与答

谁有 IT 前缀的域名

 •  
 •   chengshilieren · 39 天前 · 1974 次点击
  这是一个创建于 39 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  大家好

  我想买一个纯净的 IT 前缀的域名,比如 it.com 这样的,其他后缀也可以,注册续费不要太贵

  哪位同志如果有,可以联系胖虎 pang.hu

  谢谢
  19 条回复    2021-09-18 08:58:57 +08:00
  Puteulanus
      1
  Puteulanus   39 天前
  两个字母的,总量也就不到七百个,不可能便宜吧
  LiYanHong
      2
  LiYanHong   39 天前   ❤️ 5
  域名网站去搜一下啊
  比如 it.gay 只要 2000 多
  shpkng
      3
  shpkng   39 天前
  老哥你的域名怎么都这么黄暴
  Rwing
      4
  Rwing   39 天前
  现在域名价格逐年跳水。。。还要投资吗。。。。
  fetich
      5
  fetich   39 天前   ❤️ 1
  知道你有 pang.hu 這個域名了( doge
  yulgang
      6
  yulgang   39 天前
  我怀疑你是在这炫耀你手里的玉米
  justest123
      7
  justest123   39 天前
  我怀疑你是在这炫耀你手里的玉米
  chengshilieren
      8
  chengshilieren   39 天前
  @LiYanHong 续费也要 2000 多,那扛不住啊
  sadcat1103
      9
  sadcat1103   39 天前
  点进去,发现原来我才是买家
  himarrin
      10
  himarrin   38 天前
  hu 是哪里注册的
  flyz
      11
  flyz   38 天前 via Android   ❤️ 2
  老夫掐指一算,就知道你想当二道贩子。
  SachinBeyond
      12
  SachinBeyond   38 天前 via Android
  Xusually
      13
  Xusually   38 天前   ❤️ 1
  好家伙,合着是玉米老板来做 SEO 啊
  chengshilieren
      14
  chengshilieren   38 天前
  chengshilieren
      15
  chengshilieren   38 天前
  @Xusually 真诚求购 it 前缀域名
  weak
      16
  weak   38 天前 via iPhone
  zanxj
      17
  zanxj   38 天前
  可以举报吗
  liuidetmks
      18
  liuidetmks   38 天前 via iPhone
  点进去都是黄色词汇啊?举报了
  chengshilieren
      19
  chengshilieren   38 天前
  @liuidetmks 55555,对不起兄弟,我也不想那样的,它只是个网址符号而已
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4295 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 06:15 · PVG 14:15 · LAX 23:15 · JFK 02:15
  ♥ Do have faith in what you're doing.