V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
lniwn
V2EX  ›  全球工单系统

腾讯云挂了?

 •  
 •   lniwn · 93 天前 · 792 次点击
  这是一个创建于 93 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  官网访问不了,服务器也挂了。。。

  7 条回复    2021-08-31 17:45:29 +08:00
  codingAlex
      1
  codingAlex  
     93 天前
  访问正常
  wzwwzw
      2
  wzwwzw  
     93 天前
  刚刚挂了,现在恢复了。
  lniwn
      3
  lniwn  
  OP
     93 天前
  恢复了。。。
  balabalaguguji
      4
  balabalaguguji  
     93 天前
  刚挂了一会
  jsq2627
      5
  jsq2627  
     93 天前
  刚挂了一小下。。
  weiwenhao
      6
  weiwenhao  
     93 天前
  已经恢复了,三天两头挂一次。。
  loveyu
      7
  loveyu  
     93 天前 via Android
  小挂不算卦
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1237 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 18:44 · PVG 02:44 · LAX 10:44 · JFK 13:44
  ♥ Do have faith in what you're doing.