V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ycyppq123
V2EX  ›  macOS

m1 macbook air 外接戴尔 2720qm 显示器 输入颜色格式是 ycbcr 调成 rgb 会绿屏 想问下有没有好的解决方法

 •  
 •   ycyppq123 · 114 天前 · 783 次点击
  这是一个创建于 114 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  5 条回复    2021-08-15 09:06:27 +08:00
  zhs227
      1
  zhs227  
     114 天前
  看看这个: t/781754
  ycyppq123
      2
  ycyppq123  
  OP
     114 天前
  @zhs227 11.5.2 系统无效
  godmiracle
      3
  godmiracle  
     113 天前
  改 com.apple.windowserver.displays 。。。12.0beta 几个版本都行
  ycyppq123
      4
  ycyppq123  
  OP
     112 天前
  @zhs227 @godmiracle 解决了 用了这个人的方法: https://github.com/sudowork/fix_m1_rgb
  mbooyn
      5
  mbooyn  
     112 天前 via iPhone
  mark m1 外接绿屏
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2455 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 14:05 · PVG 22:05 · LAX 06:05 · JFK 09:05
  ♥ Do have faith in what you're doing.