V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
zhoushengyue
V2EX  ›  二手交易

#88VIP 今天新购,出网易云会员 45,优酷会员 45

 •  
 •   zhoushengyue · 2021-07-26 14:42:44 +08:00 · 367 次点击
  这是一个创建于 435 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  今天新续费,截止日 2022 年 8 月 11 号,网易云 45,优酷 45 加 qq:541126323 or tg:@levinsonchow

  第 1 条附言  ·  2021-07-27 16:27:15 +08:00
  网易云已出
  优酷 40,到期日 2022 年 8 月 11 日
  第 2 条附言  ·  2021-08-03 14:38:47 +08:00
  全部已出
  9 条回复    2021-07-27 16:26:44 +08:00
  puduhe1
      1
  puduhe1  
     2021-07-26 15:35:55 +08:00
  没有微信啊?怎么支付给你呢?我先定网易云
  puduhe1
      2
  puduhe1  
     2021-07-26 15:36:14 +08:00
  QQ 加你了,请通过
  zqc5
      3
  zqc5  
     2021-07-26 16:13:36 +08:00
  88vip 现在还送网易云优酷吗?我上午看的没有联名了
  zhoushengyue
      4
  zhoushengyue  
  OP
     2021-07-26 16:58:51 +08:00
  @zqc5 送啊,刚看的
  zhoushengyue
      5
  zhoushengyue  
  OP
     2021-07-26 16:59:07 +08:00
  网易云已出
  mingshun
      6
  mingshun  
     2021-07-26 21:53:07 +08:00 via iPhone
  问下楼主,我本来联系客服要解绑,客服说不用,我续费后会有换绑的入口了,可以随时换绑给其他号码,请问是这样么?
  谢谢
  zhoushengyue
      7
  zhoushengyue  
  OP
     2021-07-27 08:50:36 +08:00
  @mingshun 我怎么知道哈哈
  hxk1990
      8
  hxk1990  
     2021-07-27 12:50:44 +08:00
  @mingshun 到期后 ,自己重新开通,然后就可以绑定新的了
  zhoushengyue
      9
  zhoushengyue  
  OP
     2021-07-27 16:26:44 +08:00
  优酷自刀 40,2022 年 8 月 11 日到期
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2005 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 53ms · UTC 06:56 · PVG 14:56 · LAX 23:56 · JFK 02:56
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.