V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
NGPONG
V2EX  ›  外包

有兼职的派单群吗,求拉一个...

 •  
 •   NGPONG · 2021-07-25 15:18:18 +08:00 · 937 次点击
  这是一个创建于 611 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  RT,感谢各位大哥

  11 条回复    2021-08-17 11:45:29 +08:00
  zhongming1108
      1
  zhongming1108  
     2021-07-25 16:20:02 +08:00
  +1
  ac23
      2
  ac23  
     2021-07-25 16:48:19 +08:00
  哈哈我也需要
  ninthleaf
      3
  ninthleaf  
     2021-07-25 17:35:51 +08:00
  +1
  Joshua999
      4
  Joshua999  
     2021-07-25 18:43:12 +08:00 via Android
  +1
  nanjingwuyanzu
      5
  nanjingwuyanzu  
     2021-07-25 18:45:52 +08:00
  +1
  googlefans
      6
  googlefans  
     2021-07-25 20:54:09 +08:00
  你这啥意思? 是想兼职?
  yanzhiling2001
      7
  yanzhiling2001  
     2021-07-25 21:52:21 +08:00
  @googlefans 接外包的
  NGPONG
      8
  NGPONG  
  OP
     2021-07-25 22:22:42 +08:00
  找着了一个,给有需要的人
  q 群 MTA1NTM2OTg3MQ==
  jeffrey921
      9
  jeffrey921  
     2021-07-26 14:26:45 +08:00
  +1
  lyu0317
      10
  lyu0317  
     2021-08-09 15:07:28 +08:00
  +1
  snuglove
      11
  snuglove  
     2021-08-17 11:45:29 +08:00
  @NGPONG 满了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4402 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 49ms · UTC 09:33 · PVG 17:33 · LAX 02:33 · JFK 05:33
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.