V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
XisucksYi
V2EX  ›  产品经理茶话会

技术转产品,求公司给个机会

 •  
 •   XisucksYi · 181 天前 · 796 次点击
  这是一个创建于 181 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  本人前端后端都做过

  后端是 rails,和 golang

  现在非常想转产品,要求不多,深知产品门槛不是很高,求哪个公司能收留啊

  4 条回复    2021-06-03 22:08:38 +08:00
  JKeita
      1
  JKeita   181 天前
  内部转呗,不然只能降薪出去了吧
  quan999
      2
  quan999   180 天前
  我是产品想转技术
  XisucksYi
      3
  XisucksYi   179 天前
  @quan999 微信聊下,我的是 Lebum1995
  XisucksYi
      4
  XisucksYi   179 天前
  @JKeita 行啊,微信聊下,我的是 Lebum1995
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2785 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 11:41 · PVG 19:41 · LAX 03:41 · JFK 06:41
  ♥ Do have faith in what you're doing.