V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
um1ng
V2EX  ›  问与答

xdm,小米 11 系列自带 GMS 吗

 •  
 •   um1ng · 2021-04-13 13:51:09 +08:00 · 1215 次点击
  这是一个创建于 485 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  11 条回复    2021-04-13 16:42:50 +08:00
  lasfresas
      1
  lasfresas  
     2021-04-13 13:52:06 +08:00
  带,直接设置里面开启就行了
  JensenQian
      2
  JensenQian  
     2021-04-13 14:01:15 +08:00 via Android
  带,不过用的爽的话建议刷国际版或者 eu
  dingwen07
      3
  dingwen07  
     2021-04-13 14:06:39 +08:00 via iPhone
  自带,能过认证,能用 Google Pay
  但还是下载不了 nf
  hmellochan
      4
  hmellochan  
     2021-04-13 14:12:29 +08:00
  带。
  shenjinpeng
      5
  shenjinpeng  
     2021-04-13 14:27:36 +08:00
  play 可以下载, 得清缓存 .
  um1ng
      6
  um1ng  
  OP
     2021-04-13 15:12:43 +08:00
  @dingwen07 nf 是啥啊?不太懂
  kokutou
      7
  kokutou  
     2021-04-13 15:25:45 +08:00 via Android
  小米红米所有高通机都有 eu 保底的。。。最多刷个欧版 eu 的事。。。
  JasperWong
      8
  JasperWong  
     2021-04-13 16:19:52 +08:00
  带 直接设置里开
  zhonghq
      9
  zhonghq  
     2021-04-13 16:40:45 +08:00
  带,也能用 nf
  zyuhung
      10
  zyuhung  
     2021-04-13 16:42:09 +08:00
  @dingwen07 nf 是啥
  mitong3269
      11
  mitong3269  
     2021-04-13 16:42:50 +08:00 via iPhone   ❤️ 2
  @zyuhung 网飞
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1503 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 23:53 · PVG 07:53 · LAX 16:53 · JFK 19:53
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.