V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
如果你希望学习 CDN 相关知识,那么建议你可以遍历以下软件的说明文档。
NGINX
cURL
wwwzhujibcom
V2EX  ›  CDN

有需要大流量 CDN 的大牛不

 •  
 •   wwwzhujibcom · 317 天前 · 1343 次点击
  这是一个创建于 317 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  手上有一个 1P 的百度云加速流量包 可绑定一个域名 官方价 11000 的 现在 7 万亏本出了

  注意: 要正规内容 WebSocket 的百度不让用了
  需要的咨询我 Q176363189
  只有一个,卖了就没了

  4 条回复    2021-01-15 14:33:50 +08:00
  baiduyixia
      1
  baiduyixia   317 天前
  原价 1 万 1,7 万出??这。。。
  wwwzhujibcom
      2
  wwwzhujibcom   317 天前
  @baiduyixia 写错了 原价 110000
  hkbtele
      3
  hkbtele   317 天前
  买亚太香港的不香吗
  wwwzhujibcom
      4
  wwwzhujibcom   316 天前
  @hkbtele 香是香 就是贵哈 而且不稳定
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   996 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 20:55 · PVG 04:55 · LAX 12:55 · JFK 15:55
  ♥ Do have faith in what you're doing.