V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
liangjx
V2EX  ›  随想

tx 聊了差不多两个小时,最后还是没通过

 •  
 •   liangjx · 2020-09-11 12:39:34 +08:00 · 2203 次点击
  这是一个创建于 444 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  不知道什么原因吧,问的几乎都答上来了。内卷如此严重了吗?
  5 条回复    2020-09-11 15:34:23 +08:00
  ZRS
      1
  ZRS   2020-09-11 12:41:11 +08:00 via iPhone
  应该是 hc 问题
  T5eng
      2
  T5eng   2020-09-11 13:01:58 +08:00
  2 次面到 hr,都挂了。现在又被捞起,面到复试了。
  卷啊卷啊我的骄傲放纵~
  foMM
      3
  foMM   2020-09-11 13:03:20 +08:00 via Android
  内卷已经可以被如此滥用了吗。。。
  yunying
      4
  yunying   2020-09-11 13:05:34 +08:00
  腾讯什么的内卷严重?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1308 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 45ms · UTC 18:14 · PVG 02:14 · LAX 10:14 · JFK 13:14
  ♥ Do have faith in what you're doing.