V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
Haixiang
V2EX  ›  分享创造

tenet,沙雕“逆向思维”编程 VsCode 插件 🤪

 •  
 •   Haixiang · 2020-09-06 18:33:27 +08:00 · 1911 次点击
  这是一个创建于 504 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近看《信条》没怎么看懂,到是觉得里面“逆向思维”的有点意思,想试试用“逆向思维”来写代码会怎么样🤪 🤪,哈哈哈哈,然后造了一个沙雕 VsCode 插件 - tenet 。

  https://github.com/Haixiang6123/tenet

  2 条回复    2020-09-07 13:00:09 +08:00
  Yangz
      1
  Yangz  
     2020-09-07 00:31:54 +08:00 via Android
  crs0910
      2
  crs0910  
     2020-09-07 13:00:09 +08:00
  挺好玩的 可以处理下删除
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3302 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 10:22 · PVG 18:22 · LAX 02:22 · JFK 05:22
  ♥ Do have faith in what you're doing.