V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yibie
V2EX  ›  macOS

请问 Mac OS X 下,有靠谱的剪贴板工具么?

 •  
 •   yibie · 2011-01-09 09:26:14 +08:00 · 5870 次点击
  这是一个创建于 3976 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  平时因为有很多内容需要不停地转移
  所以需要一个靠谱的剪贴板工具
  请问大家有什么推荐的?
  7 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  mayokaze
      1
  mayokaze   2011-01-09 09:31:03 +08:00
  clipmenu,绝壁来福不解释
  VeryCB
      2
  VeryCB   2011-01-09 10:26:00 +08:00
  jenux
      3
  jenux   2011-01-09 21:04:47 +08:00
  clipmenu还不错
  vashthewhite
      4
  vashthewhite   2011-01-09 21:12:36 +08:00
  clipmenu+1
  zonovo
      5
  zonovo   2011-01-09 21:27:15 +08:00
  如果用 LaunchBar 的话,它内置的剪贴板工具是我用过最方便的。
  lushnis
      6
  lushnis   2011-01-09 21:32:58 +08:00
  clipmenu +1
  nihil_13
      7
  nihil_13   2011-01-12 00:31:17 +08:00
  首选clipmenu
  我觉得Jumpcut也不错 来的更简洁些
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   901 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 20:24 · PVG 04:24 · LAX 12:24 · JFK 15:24
  ♥ Do have faith in what you're doing.