V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
测试工具
SmokePing
IPv6 访问测试
matepi
V2EX  ›  宽带症候群

有什么探测本机 ip 的网站类似 ifconfig.co,但流控松一点的吗?

 •  
 •   matepi · 2020-02-24 15:06:26 +08:00 · 2689 次点击
  这是一个创建于 819 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  家里自用搭的集群,每个机都有一个代理,场景要求代理的持续稳定性

  因此在动作开始前,要做实际代理访问正常与否与延迟、还要并判断代理所在实际地区的

  目前用的 ifconfig.co 是很好,也有 json 返回

  但是限流太紧了,10 个并发都会经常 4、6 个触发限流

  有松一点的探测本机 ip 的站么?

  不太想为了这么个简单功能再在外网自己搭个站了

  13 条回复    2020-03-04 11:12:05 +08:00
  Livid
      1
  Livid  
  MOD
     2020-02-24 15:08:42 +08:00
  http://httpbin.org/ip

  不过 JSON 输出内容只有 IP 地址。
  xabc
      2
  xabc  
     2020-02-24 15:23:58 +08:00
  optional
      3
  optional  
     2020-02-24 15:28:55 +08:00
  Tink
      4
  Tink  
     2020-02-24 15:37:05 +08:00 via iPhone
  missdeer
      5
  missdeer  
     2020-02-24 16:08:59 +08:00
  LiYanHong
      6
  LiYanHong  
     2020-02-24 16:36:37 +08:00
  不需要很精准定位,只判断国家的这种大概地区,下载公共数据,自己搭建个
  amxku
      7
  amxku  
     2020-02-24 17:12:15 +08:00
  xth12138
      8
  xth12138  
     2020-02-24 18:49:16 +08:00
  curl cip.cc
  reechangs
      9
  reechangs  
     2020-02-24 18:59:51 +08:00
  Livid
      10
  Livid  
  MOD
     2020-02-26 17:25:12 +08:00
  如果只是判断自己的 IP 的话,V2EX 也有两个简单的接口:

  https://www.v2ex.com/api/ip/self.json

  https://www.v2ex.com/api/ip/self.txt
  birkhofflee
      11
  birkhofflee  
     2020-02-27 11:34:22 +08:00
  walkersz
      12
  walkersz  
     2020-02-27 15:35:36 +08:00
  bazingaterry
      13
  bazingaterry  
     2020-03-04 11:12:05 +08:00
  https://1.1.1.1/cdn-cgi/trace
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2833 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 12:05 · PVG 20:05 · LAX 05:05 · JFK 08:05
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.