V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
JerryCha
V2EX  ›  职场话题

我为啥突然被字节跳动给拒了

 •  
 •   JerryCha · 2020-02-20 12:36:27 +08:00 · 4075 次点击
  这是一个创建于 579 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  标题还是“感谢参加字节跳动的面试”

  但我过去一年都没参加过字节跳动的面试啊。

  被拒的岗位还是测试实习。我投这岗位都是 2018 年 12 月初的事了。当时面试的确没合格,拒绝邮件是通过投递渠道发过来的。

  这都过去一年多了,我不知道这是系统延迟太高还是莫名其妙又把我挂了一次。

  3 条回复    2020-02-20 15:17:50 +08:00
  chibupang
      1
  chibupang   2020-02-20 12:37:04 +08:00 via iPhone
  邮件群发的
  hepin1989
      2
  hepin1989   2020-02-20 13:12:24 +08:00
  你可以考虑我们这边,帖子: https://v2ex.com/t/646083#reply1
  leeg810312
      3
  leeg810312   2020-02-20 15:17:50 +08:00 via Android
  这延迟够旧的
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3811 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 03:00 · PVG 11:00 · LAX 20:00 · JFK 23:00
  ♥ Do have faith in what you're doing.