V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jawei
V2EX  ›  Flutter

开源了一个 Flutter 插件, Flutter_beautiful_popup: 承包你的应用弹窗

 •  
 •   jawei · 2019-12-06 12:49:31 +08:00 · 7425 次点击
  这是一个创建于 733 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  几乎任何应用都避免不了需要弹窗,而有很多应用弹窗都是通用的,比如访问相册权限、升级更新、领取奖品、隐私协议等。此插件为你承包了诸如此类的弹窗, 搭配赏心悦目的 UI,大大提高你的应用美感。另外还有重新上色功能,可以更改主题色来适应你的应用风格。欢迎 Star !

  · GitHub

  · 在线 Demo

  3 条回复    2019-12-06 16:04:52 +08:00
  xingyuc
      1
  xingyuc  
     2019-12-06 14:43:28 +08:00
  demo 12、14 好像有点问题,挺好看的
  jawei
      2
  jawei  
  OP
     2019-12-06 15:19:47 +08:00
  @xingyuc 什么设备上存在什么问题?
  xingyuc
      3
  xingyuc  
     2019-12-06 16:04:52 +08:00
  @jawei 浏览器,edge beta
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1267 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 18ms · UTC 18:36 · PVG 02:36 · LAX 10:36 · JFK 13:36
  ♥ Do have faith in what you're doing.