V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
MongkeMary
V2EX  ›  Apple

QQ 音乐 HD 使用 QQ 授权登陆跳出

 •  
 •   MongkeMary · 2019-11-01 11:39:08 +08:00 · 1131 次点击
  这是一个创建于 722 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如题,设备为 iPad Pro 10.5,系统为 iPad OS 13.2,每次使用 QQ 授权登陆就自动跳出。不知道有没有 V 友遇到类似问题。

  4 条回复    2019-11-01 12:16:30 +08:00
  miaowing
      1
  miaowing   2019-11-01 12:06:38 +08:00
  把 Ipad QQ 卸了,然后手机 QQ 扫码登录
  honjow
      2
  honjow   2019-11-01 12:12:27 +08:00
  一样。用的 qqhd 是吧。卸载掉下载普通 qq 就行了。已经兼容平板了
  MongkeMary
      3
  MongkeMary   2019-11-01 12:16:21 +08:00 via iPhone
  @miaowing 好的 多谢
  MongkeMary
      4
  MongkeMary   2019-11-01 12:16:30 +08:00 via iPhone
  @honjow 感谢
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1371 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 00:29 · PVG 08:29 · LAX 17:29 · JFK 20:29
  ♥ Do have faith in what you're doing.