V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
tfangling
V2EX  ›  求职

[杭州] 两年工作经验 Java 开发 求职

 •  
 •   tfangling · 2019-07-17 14:18:57 +08:00 · 3162 次点击
  这是一个创建于 1230 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  1.18 年毕业,软件工程专业,23 岁女,1 年实习经验,1 年正式经验,目前就职于某世界五百强国企,想去真正的互联网公司试试,具有一定的抗压能力和良好的团队合作精神。希望各位能给一个在杭州的内推机会!
  2.两年参与多个项目 java 开发( oa、crm、bi、数据可视化大屏),使用框架 SSH、SSI、SpringBoot。
  3.熟悉 mysql、oracle、sap hana 数据库。
  4.使用过 Memcached 和 Redis。
  5.使用过 nginx 反向代理,负载均衡; apache 服务器做图片服务器; tomcat 作为常用 web 服务器。
  6.熟悉 linux 系统下常用命令,做项目部署工作。

  大佬可留下邮箱,我将简历发送给您~
  11 条回复    2019-08-26 10:10:46 +08:00
  hyl24
      1
  hyl24  
     2019-07-17 16:32:25 +08:00
  实习期也算的嘛?··············那我岂不是 3 年了·······························
  fhsan
      2
  fhsan  
     2019-07-17 16:38:19 +08:00   ❤️ 1
  作孽啊
  zuoqiang
      3
  zuoqiang  
     2019-07-17 16:58:52 +08:00
  你是海康威视嘛。。。。可以推下我们公司给你。。。NzU2NDY1MTg1QHFxLmNvbQ==
  zicla
      4
  zicla  
     2019-07-17 17:05:56 +08:00
  这个帖子看一下如何。https://www.v2ex.com/t/583811#reply10
  kelthuzadzbt
      5
  kelthuzadzbt  
     2019-07-17 17:09:42 +08:00
  @zuoqiang 第一反应也是海康
  l8g
      6
  l8g  
     2019-07-17 17:11:56 +08:00
  海康又不是世界 500 强
  zuoqiang
      7
  zuoqiang  
     2019-07-17 17:12:30 +08:00
  @kelthuzadzbt 也有可能是中兴 2333
  CuChulainn
      8
  CuChulainn  
     2019-07-22 10:15:31 +08:00
  可以来我们这边试试 eWlxaS54aW5Ad29xdXRlY2guY29t
  bytedance
      9
  bytedance  
     2019-07-23 14:52:14 +08:00
  rumingruyue
      10
  rumingruyue  
     2019-08-01 18:52:31 +08:00
  [email protected] 有赞考虑吗?
  reAsOn
      11
  reAsOn  
     2019-08-26 10:10:46 +08:00
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4811 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 79ms · UTC 02:09 · PVG 10:09 · LAX 18:09 · JFK 21:09
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.