V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
qq292382270
V2EX  ›  宠物

目前有比较大又活跃的宠物论坛么?

 •  
 •   qq292382270 · 2019-04-25 15:01:55 +08:00 · 7151 次点击
  这是一个创建于 955 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我一般都是在所在城市的最大地区网站的宠物板块里面瞎混, 遇到有人发了本地的宠物群,如果大部分群友都是周边几公里之内的,也会加进去.
  现在养宠的人蛮多的,百度上搜了一圈貌似没有比较大又活跃的宠物社区..好怪异...

  4 条回复    2019-04-26 10:55:23 +08:00
  nazznazzz
      1
  nazznazzz  
     2019-04-25 20:03:35 +08:00
  贴吧?
  qq292382270
      2
  qq292382270  
  OP
     2019-04-25 21:18:32 +08:00
  @nazznazzz 万能的贴吧....
  aa1072551507
      3
  aa1072551507  
     2019-04-26 10:39:33 +08:00
  做过一个宠物论坛 /交易 webApp 还没有上线
  qq292382270
      4
  qq292382270  
  OP
     2019-04-26 10:55:23 +08:00
  @aa1072551507 我觉得市场应该蛮大的.
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2269 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 07:11 · PVG 15:11 · LAX 23:11 · JFK 02:11
  ♥ Do have faith in what you're doing.