V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
shsdust
V2EX  ›  硬件

女生用的笔记本电脑

 •  
 •   shsdust · 2018-12-10 15:18:20 +08:00 · 1405 次点击
  这是一个创建于 1083 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  烦请大家帮忙推荐一下,大一女生用的笔记本 13-14 英寸,轻便一些 配置尽量耐用一些,不玩游戏,用来做做 office,看看视频什么的 价位在 4000 以下

  3 条回复    2019-01-28 11:45:22 +08:00
  opengps
      1
  opengps   2018-12-10 15:20:24 +08:00
  荣耀似乎挺受欢迎
  fbqk2008
      2
  fbqk2008   2019-01-09 01:01:15 +08:00
  surface laptop 啊。其他即使是苹果不都是渣渣么,对女生来说。
  CatTom
      3
  CatTom   2019-01-28 11:45:22 +08:00
  think pad E480
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2221 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 11:12 · PVG 19:12 · LAX 03:12 · JFK 06:12
  ♥ Do have faith in what you're doing.