V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
roys
V2EX  ›  问与答

微信和支付宝 为何不出官方 SDK?

 •  
 •   roys · 2015-04-18 22:08:56 +08:00 · 2649 次点击
  这是一个创建于 2679 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  微信和支付宝为何不出官方SDK?
  8 条回复    2015-04-20 10:13:18 +08:00
  immjun
      1
  immjun  
     2015-04-18 22:59:40 +08:00
  谁说微信没有官方sdk呢
  YonionY
      2
  YonionY  
     2015-04-18 23:01:38 +08:00   ❤️ 1
  反过来想,微信和支付宝为何要出官方SDK?
  sanddudu
      3
  sanddudu  
     2015-04-18 23:02:59 +08:00
  算了吧,支付宝那个 API 长成什么样了,还想着官方出 SDK?
  NewYear
      4
  NewYear  
     2015-04-18 23:24:47 +08:00
  @YonionY 再反过来想 哈哈哈
  messense
      5
  messense  
     2015-04-19 00:17:23 +08:00
  支付宝没搞过,微信 API 也是越来越恶心了
  roys
      6
  roys  
  OP
     2015-04-19 11:42:36 +08:00
  @immjun 有官方demo~
  roys
      7
  roys  
  OP
     2015-04-19 11:45:26 +08:00
  @YonionY 方便开发人员对接呀,就算系统升级了也对开发者影响较小。 最近有使用极光的SDK,挺不错的。
  地址 https://github.com/jpush/jpush-api-php-client
  roys
      8
  roys  
  OP
     2015-04-20 10:13:18 +08:00
  :)
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4309 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 44ms · UTC 08:29 · PVG 16:29 · LAX 01:29 · JFK 04:29
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.