V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
DearTanker
V2EX  ›  产品经理茶话会

为何 QQ、微信在输入控件中输入表情是表情代码,微博却是直接显示表情图片?

 •  
 •   DearTanker · 2015-02-14 11:13:04 +08:00 · 2857 次点击
  这是一个创建于 2537 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  都是出于什么考虑?
  8 条回复    2015-02-14 13:06:42 +08:00
  oufumihiko
      1
  oufumihiko  
     2015-02-14 11:20:22 +08:00
  移动流量?
  DearTanker
      2
  DearTanker  
  OP
     2015-02-14 11:35:27 +08:00
  @oufumihiko 肯定不是。。不管是显示表情还是图片,其实传输过程中都是以代码形式的。
  threezhiwang
      3
  threezhiwang  
     2015-02-14 11:41:08 +08:00
  技术传承
  nicai000
      4
  nicai000  
     2015-02-14 12:09:31 +08:00
  显示给你的不一样而已. 硬说的话就是微信在显示控件而不是输入控件中转义, 方便复制. 而微博输入控件中不光是表情那么简单还要有索引, 引用以及别的富文本.

  本来想喷LZ问弱问题的, 后来一看节点是产品经理, 就算了.
  yangff
      5
  yangff  
     2015-02-14 12:49:41 +08:00 via Android
  qq也是图片,不谢
  DearTanker
      6
  DearTanker  
  OP
     2015-02-14 12:59:39 +08:00
  @yangff iOS?
  DearTanker
      7
  DearTanker  
  OP
     2015-02-14 13:00:36 +08:00
  @nicai000 这。。。有槽点吗?
  Mihuwa
      8
  Mihuwa  
     2015-02-14 13:06:42 +08:00
  输入的时候直接显示图片的更直观
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1489 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 17:53 · PVG 01:53 · LAX 09:53 · JFK 12:53
  ♥ Do have faith in what you're doing.