V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
dong
V2EX  ›  问与答

UI 设计师想换一个生活、工作更平衡的城市,哪个是更好的选择?青岛 苏州 珠海?

 •  
 •   dong · 2014-10-17 15:47:32 +08:00 · 3689 次点击
  这是一个创建于 3076 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  RT。
  最近也有受到rework2的启发,工业时代坐班的工作方式是在逐渐出现弊端。
  但也没有注意到basecamp这样的公司。
  15 条回复    2014-10-27 22:34:27 +08:00
  walleve
      1
  walleve  
     2014-10-17 17:25:52 +08:00
  webjin
      2
  webjin  
     2014-10-17 17:42:14 +08:00
  青岛
  rocyhua
      3
  rocyhua  
     2014-10-17 17:46:41 +08:00
  个人建议,别来青岛。
  0x142857
      4
  0x142857  
     2014-10-17 18:47:30 +08:00 via Android
  来成都快乐地玩耍。
  ryon
      5
  ryon  
     2014-10-17 18:49:06 +08:00
  深圳其实挺好。
  dovis
      6
  dovis  
     2014-10-17 19:20:04 +08:00
  来无锡吧!
  dong
      7
  dong  
  OP
     2014-10-17 22:45:34 +08:00
  @walleve tower.im的同学之前有过合作 mag那会 哈哈 印象还不错
  dong
      8
  dong  
  OP
     2014-10-17 22:46:01 +08:00
  @webjin 我只能想到海信海尔~.~
  dong
      9
  dong  
  OP
     2014-10-17 22:46:21 +08:00
  @ryon 深圳的选择就是小企鹅了吧
  dong
      10
  dong  
  OP
     2014-10-17 22:46:41 +08:00
  @dovis 无锡什么公司都木有啊- -||去了不就饿死了- -
  webjin
      11
  webjin  
     2014-10-17 22:47:47 +08:00
  @dong 不要想企业,想大海蓝天
  wildplant
      12
  wildplant  
     2014-10-18 02:49:24 +08:00
  @dong 珠海吧。我一个大学同学和一个高中同学在那里。天天晒PM2.5
  walleve
      13
  walleve  
     2014-10-18 04:21:35 +08:00
  @dong 如果对电商类的感兴趣,可以聊聊?
  chainkhoo
      14
  chainkhoo  
     2014-10-21 12:56:28 +08:00
  成都!!!
  jicknan
      15
  jicknan  
     2014-10-27 22:34:27 +08:00
  苏州,欢迎~
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4146 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 09:55 · PVG 17:55 · LAX 02:55 · JFK 05:55
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.