V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
huangyua
V2EX  ›  郑州

郑州 Java 工作怎么这么难找....

 •  1
   
 •   huangyua · 32 天前 · 734 次点击
  这是一个创建于 32 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  郑州 Java 工作怎么这么难找....,前端也是
  14 条回复    2024-06-14 09:38:29 +08:00
  FTLIKON
      1
  FTLIKON  
     32 天前
  郑州三线城市,本来互联网岗位就少
  uibobo
      2
  uibobo  
     32 天前
  @FTLIKON 郑州三线??
  Part2
      3
  Part2  
     32 天前
  不止是郑州
  hkiJava
      4
  hkiJava  
     32 天前
  去豫杭吧 现在买房也不限购了
  huangyua
      5
  huangyua  
  OP
     32 天前
  @hkiJava 刚从北京回来...
  FTLIKON
      6
  FTLIKON  
     32 天前
  @uibobo 不然呢
  hiahiahiahia
      8
  hiahiahiahia  
     32 天前
  Ron666
      9
  Ron666  
     31 天前
  我也在找工作,楼主建个群,大家一起沟通沟通
  huangyua
      10
  huangyua  
  OP
     30 天前
  @Ron666 已经有群了
  Ron666
      11
  Ron666  
     28 天前
  @huangyua 发个二维码,拉我进群.
  huangyua
      12
  huangyua  
  OP
     28 天前
  @Ron666 加我 v ,拉你进群 aHkzNjQxMTE2MTE=
  huangyua
      13
  huangyua  
  OP
     20 天前
  @huangyua 此微信号已停用,需要进群的请留下微信号。
  kzh
      14
  kzh  
     3 天前
  a2tra2trNmdlaw==
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1019 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 20:07 · PVG 04:07 · LAX 13:07 · JFK 16:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.