V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Brixlabs
V2EX  ›  分享发现

做了一个红包封面,祝大家龙年都可以“向钱靠拢,福运亨通!”

 •  
 •   Brixlabs · 102 天前 · 2981 次点击
  这是一个创建于 102 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  月初,想着和社区的朋友们一起做个红包封面。因为是龙年,就想送给大家一条龙。有一个小伙伴突然想起小时候做广播体操时,体育老师经常会喊:“向前靠拢”。这个创意一拍即合,大家都非常认同。于是,我们决定在龙年送给大家一条向钱靠龙🐲,祝愿大家在龙年行大运,向钱靠近一步! 祝愿我们在新的一年中,都能在舒适自在的工作环境中实现自我价值,过好生活!

  致敬所有全球不同时区,种族,国家和文化的工作者们!我们这一年都辛苦了!春节快乐,吃点好的!

  直接用微信扫码就可以领取

  1.png

  ps:这是一个动态的红包封面,会有一个龙飞过来吐钱,视频太大了,就没上传。 1.png

  第 1 条附言  ·  101 天前

  又补充了200个,大家可以使用这个新二维码领取。 1.png

  方式2:如果这个二维码也领取完了,只能麻烦大家移步至微信文章领取(没有引流的意思,只买了这些封面,放在了不同的地方。)点击这里跳转到微信领取,需要使用手机端

  60 条回复    2024-02-09 13:12:18 +08:00
  gra
      1
  gra  
     102 天前
  很好看,感谢分享
  vokins
      2
  vokins  
     102 天前 via iPhone
  感谢分享,新年快乐
  robinchina
      3
  robinchina  
     102 天前
  谢谢,楼主新年快乐~
  moonfarmer
      4
  moonfarmer  
     102 天前 via iPhone
  收到了,谢谢
  Yreddragon
      5
  Yreddragon  
     102 天前 via iPhone   ❤️ 1
  感谢分享,这个向钱靠龙好有意思
  xtz1990
      6
  xtz1990  
     102 天前
  谢谢分享 第一次使用分享的红包封面
  qfdk
      7
  qfdk  
     102 天前 via iPhone
  感谢
  AndyVerne
      8
  AndyVerne  
     102 天前 via Android
  感谢分享~
  wzsllin
      9
  wzsllin  
     102 天前 via iPhone
  谢谢☺️
  BearD01001
      10
  BearD01001  
     102 天前 via iPhone
  感谢分享,新年快乐财运亨通~
  swkyxs
      11
  swkyxs  
     102 天前
  感谢,已领
  rsmd109
      12
  rsmd109  
     102 天前 via Android
  感谢分享 祝作者新年愉快
  mws
      13
  mws  
     102 天前 via Android
  感谢分享,新年快乐!
  alienangel
      14
  alienangel  
     102 天前
  感谢,祝作者新年快乐,龙年大吉
  sjyjwuya
      15
  sjyjwuya  
     102 天前 via Android
  谢谢,祝作者新年快乐
  GSSSS
      16
  GSSSS  
     102 天前
  感谢!新年快乐!
  alexsz
      17
  alexsz  
     102 天前
  感谢!新年快乐!
  zhou00
      18
  zhou00  
     102 天前 via iPhone
  谢谢,祝新年快乐
  penguinchow
      19
  penguinchow  
     102 天前 via Android
  感谢分享,新年快乐!!
  vvtoo
      20
  vvtoo  
     102 天前
  感谢分享,新年快乐!
  Removable
      21
  Removable  
     102 天前 via iPhone
  很好看,感谢(^🙏^)
  juoyi
      22
  juoyi  
     102 天前
  感谢分享,新年快乐
  wantanmee
      23
  wantanmee  
     102 天前
  谢谢,很好看
  ooxx2123
      24
  ooxx2123  
     102 天前
  感谢分享,新年快乐!
  razios
      25
  razios  
     102 天前 via iPhone
  新年快乐🎆
  gimp
      26
  gimp  
     102 天前
  领到了,新年快乐!
  constance
      27
  constance  
     102 天前
  感谢分享,新年快乐
  bex
      28
  bex  
     102 天前
  感谢,新年快乐!
  wuai825
      29
  wuai825  
     102 天前 via iPhone
  感谢,龙年行好运
  pkpk
      30
  pkpk  
     102 天前
  感谢,新年快乐
  hjq632233317
      31
  hjq632233317  
     102 天前
  很好看,感谢
  ftcto
      32
  ftcto  
     102 天前
  感谢分享,新年快乐!
  qianc1990
      33
  qianc1990  
     102 天前
  感谢分享,新年快乐!
  xiaojianghu
      34
  xiaojianghu  
     102 天前
  好玩
  raycool
      35
  raycool  
     102 天前
  已经领取,感谢。
  tyrantZhao
      36
  tyrantZhao  
     102 天前
  感谢分享。
  Jagg3r
      37
  Jagg3r  
     102 天前
  很好看,感谢分享
  kldd529
      38
  kldd529  
     102 天前 via Android
  好好好!
  MXMIS
      39
  MXMIS  
     102 天前
  感谢分享,新年快乐!
  MortyP
      40
  MortyP  
     102 天前 via iPhone
  感谢分享,新年快乐
  Chieh
      41
  Chieh  
     102 天前
  感谢分享,新年快乐
  huihushijie1996
      42
  huihushijie1996  
     102 天前
  可以可以 谢谢老
  Fish1024
      43
  Fish1024  
     102 天前
  手慢了,已被领完。
  hbytw
      44
  hbytw  
     102 天前
  手慢了,已被领完。
  whyso
      45
  whyso  
     102 天前
  手慢了,已被领完。
  BBCCBB
      46
  BBCCBB  
     102 天前
  没了, 这个好看, 能再来一个嘛
  fgd
      47
  fgd  
     102 天前
  手慢了,已被领完
  mayerer
      48
  mayerer  
     101 天前
  手慢无,但你的这个是论坛里我见过最好看的
  Brixlabs
      49
  Brixlabs  
  OP
     101 天前
  @BBCCBB 又补充了一些,您可以看一下附言
  Brixlabs
      50
  Brixlabs  
  OP
     101 天前   ❤️ 2
  @Fish1024
  @hbytw
  @whyso
  @fgd
  @mayerer 又补充了一些,您可以看一下附言, 谢谢大家喜欢,也祝大家春节快乐
  QuarterQ
      51
  QuarterQ  
     101 天前
  感谢分享,龙年大吉!
  zhangvoice
      52
  zhangvoice  
     101 天前
  感谢分享,龙年大吉!
  pandabackhome
      53
  pandabackhome  
     101 天前
  感谢分享,2024 新年快乐!
  wnliyu
      54
  wnliyu  
     101 天前 via Android
  感谢分享,新年快乐!
  Fish1024
      55
  Fish1024  
     101 天前
  @Brixlabs #50 领到了,谢谢
  mayerer
      56
  mayerer  
     101 天前
  感谢 已领
  @Brixlabs
  Ivtdny75
      57
  Ivtdny75  
     101 天前
  谢谢分享,大家龙年快乐!
  1194129822
      58
  1194129822  
     101 天前
  🐂的,谢了,终于领到免费的红包封面了。
  BBCCBB
      59
  BBCCBB  
     101 天前
  领了, 感谢
  f0rger
      60
  f0rger  
     101 天前 via iPhone
  感谢,已领
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   4994 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 08:17 · PVG 16:17 · LAX 01:17 · JFK 04:17
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.