V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  tysx  ›  全部主题
主题总数  1
Python 是我用过的最恶心的,屎一样的语言
 •  tysx  •  362 天前  •  最后回复来自 xpresslink
20
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4535 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 13ms · UTC 06:11 · PVG 14:11 · LAX 22:11 · JFK 01:11
♥ Do have faith in what you're doing.