V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  cniwqq  ›  全部回复第 1 页 / 共 3 页
回复总数  46
1  2  3  
@cniwqq 经常性还有一半内存是空余没用到
@caEsIum 绝对不是内存不够,我那台电脑内存是 64G ,照样崩,现在更新最新版本,问题消失了
1  2  3  
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1997 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 07:34 · PVG 15:34 · LAX 00:34 · JFK 03:34
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.