V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
shoper
V2EX  ›  二手交易

AdGuard Family Lifetime 出 4 设备激活

 •  
 •   shoper · 2020-12-28 15:10:17 +08:00 · 254 次点击
  这是一个创建于 590 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  自用 5 设备,多出 4 设备激活。
  终端类型不限,15 元 /每设备。

  TG # cqjerry
  8 条回复    2021-01-19 10:01:05 +08:00
  cydian
      1
  cydian  
     2020-12-28 15:26:23 +08:00 via Android
  有没有其他联系方式,tele 加不了你
  shoper
      2
  shoper  
  OP
     2020-12-28 15:28:30 +08:00
  @cydian 要不我加你吧
  cheese
      3
  cheese  
     2020-12-28 15:36:54 +08:00
  设备可以自己更换吗?授权是需要登录你的账号?
  shoper
      4
  shoper  
  OP
     2020-12-28 15:38:28 +08:00
  @cheese 换设备需要我在账号里去绑定,授权是给授权码
  cydian
      5
  cydian  
     2020-12-28 17:34:49 +08:00 via Android
  @shoper 提供一个 base64 的邮箱吧
  shoper
      6
  shoper  
  OP
     2020-12-28 18:33:29 +08:00
  @cydian Y3FqZXJyeSNnbWFpbC5jb20=
  shoper
      7
  shoper  
  OP
     2021-01-05 09:24:27 +08:00
  已出 2 台激活,还剩 2 台继续出。
  shoper
      8
  shoper  
  OP
     2021-01-19 10:01:05 +08:00
  顶一顶,还有仍需要吗?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1371 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 23:35 · PVG 07:35 · LAX 16:35 · JFK 19:35
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.