V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Shynoob
V2EX  ›  二手交易

迫于生活,出一个 365 天得虾米音乐会员, 可以绑定自己的号, 18r

 •  
 •   Shynoob · 2018-08-25 12:43:41 +08:00 · 360 次点击
  这是一个创建于 1554 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  wechat:amlhbmc1OTY0NDIyOTE=
  7 条回复    2018-08-26 15:01:30 +08:00
  Shynoob
      1
  Shynoob  
  OP
     2018-08-25 12:45:07 +08:00
  打错 是 28r
  hongqigong
      2
  hongqigong  
     2018-08-25 13:18:49 +08:00 via Android
  18 出 楼主先
  codechaser
      3
  codechaser  
     2018-08-25 13:38:38 +08:00 via Android
  @hongqigong 18 元出?
  hongqigong
      4
  hongqigong  
     2018-08-25 15:21:41 +08:00
  @codechaser 是 开 88 会员的
  1liangxi
      5
  1liangxi  
     2018-08-25 15:55:28 +08:00 via Android
  @hongqigong 出了吗 楼上老哥要是不要可以联系我
  Wa1k3r
      6
  Wa1k3r  
     2018-08-26 07:23:13 +08:00 via iPhone
  已经注册的号可以绑?
  Shynoob
      7
  Shynoob  
  OP
     2018-08-26 15:01:30 +08:00
  @Wa1k3r 是的。直接绑
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1462 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 18:46 · PVG 02:46 · LAX 10:46 · JFK 13:46
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.