V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lisonfan
V2EX  ›  Xcode

[求助]Xcode 不显示项目运行时内存占用情况怎么办?

 •  
 •   lisonfan · 2016-12-02 20:04:46 +08:00 · 2906 次点击
  这是一个创建于 1823 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  jhqz103
      1
  jhqz103   2016-12-03 10:50:43 +08:00
  开了僵尸对象?
  lisonfan
      2
  lisonfan   2016-12-03 11:13:18 +08:00 via iPhone
  @jhqz103 什么僵尸对象?
  lisonfan
      3
  lisonfan   2016-12-03 11:18:39 +08:00
  @jhqz103 确实不知道怎么回事打开了,现在关掉了就没问题了,谢谢
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2786 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 11:54 · PVG 19:54 · LAX 03:54 · JFK 06:54
  ♥ Do have faith in what you're doing.